DjClub - Made for DJ´s by DJ´s .
Hi ,
Due the exclusive content our board registration are available only by invitation ,
you can get it by donation : Donate Here . and you will receive it on your paypal email .
For other details or payments methods contact us via email : hello@djclub.net

Terms and Conditions

Status
Not open for further replies.

DjCyry

Administrator
Staff member
Joined
Dec 6, 2019
Messages
702
Reaction score
54
Points
55
DJCLUB.NET
Furnizorii („noi”, „noi”, „ai noștri”) ai serviciului furnizat de acest site web („Serviciu”) nu sunt responsabili pentru niciun conținut și conturi generate de utilizator. Conținutul trimis exprimă doar părerile autorului lor. Acest serviciu este disponibil numai pentru utilizatorii care au cel puțin 18 ani. Dacă sunteți mai tânăr decât acesta, vă rugăm să nu vă înregistrați la acest serviciu. Dacă vă înregistrați pentru acest serviciu, considerați că aveți această vârstă sau mai mult. Tot conținutul pe care îl trimiteți, îl încărcați sau altfel îl puneți la dispoziție Serviciului („Conținut”) poate fi revizuit de membrii personalului. Tot conținutul pe care îl trimiteți sau îl încărcați poate fi trimis către servicii de verificare ale terților (inclusiv, dar fără a se limita la, servicii de prevenire a spamului). Nu trimiteți niciun Conținut pe care îl considerați privat sau confidențial. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul pentru a trimite sau a face link către un Conținut care este defăimător, abuziv, urât, amenințător, spam sau de tip spam, care poate jigni, conține conținut adult sau obiectabil, conține informații personale ale altora, riscând încălcarea drepturilor de autor, încurajează activitatea ilegală sau încalcă orice lege. Sunteți în întregime responsabil pentru conținutul și orice vătămare care rezultă din acel conținut sau comportamentul dvs. Putem elimina sau modifica orice Conținut trimis în orice moment, cu sau fără cauză, cu sau fără notificare. Cererile pentru eliminarea sau modificarea conținutului vor fi efectuate numai la discreția noastră. Putem să încetăm accesul dvs. la toate sau la oricare dintre părți ale Serviciului în orice moment, cu sau fără cauză, cu sau fără o notificare prealabilă. Ne acordați o licență neexclusivă, permanentă, irevocabilă, nelimitată de utilizare, publicare sau reeditare a conținutului dvs. în legătură cu Serviciul. Păstrați drepturile de autor asupra conținutului. Acești termeni pot fi schimbați în orice moment, fără notificare prealabilă. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu vă înregistrați și nu utilizați Serviciul. Utilizarea Serviciului constituie acceptarea acestor termeni. Dacă doriți să vă închideți contul, vă rugăm să ne contactati .____


DJCLUB.NET
The providers ("we", "us", "our") of the service provided by this web site ("Service") are not responsible for any user-generated content and accounts. Content submitted express the views of their author only.
This Service is only available to users who are at least 18 years old. If you are younger than this, please do not register for this Service. If you register for this Service, you represent that you are this age or older.
All content you submit, upload, or otherwise make available to the Service ("Content") may be reviewed by staff members. All Content you submit or upload may be sent to third-party verification services (including, but not limited to, spam prevention services). Do not submit any Content that you consider to be private or confidential.
You agree to not use the Service to submit or link to any Content which is defamatory, abusive, hateful, threatening, spam or spam-like, likely to offend, contains adult or objectionable content, contains personal information of others, risks copyright infringement, encourages unlawful activity, or otherwise violates any laws. You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content or your conduct.
We may remove or modify any Content submitted at any time, with or without cause, with or without notice. Requests for Content to be removed or modified will be undertaken only at our discretion. We may terminate your access to all or any part of the Service at any time, with or without cause, with or without notice.
You are granting us with a non-exclusive, permanent, irrevocable, unlimited license to use, publish, or re-publish your Content in connection with the Service. You retain copyright over the Content.
These terms may be changed at any time without notice.
If you do not agree with these terms, please do not register or use the Service. Use of the Service constitutes acceptance of these terms. If you wish to close your account, please contact us.
 


___________________________________________________Do you need a reupload to Google Drive or OneDrive ?
Request it here : Request reupload.

Or download wihout limits as premium :
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top